ELEKTROOSMOZA

 Efekt osuszenia budynku osiąga się poprzez montaż urządzenia osuszającego. Urządzenie to emituje bardzo małe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwosci, powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy, tj. ruchu cząstek wody w kapilarach w kierunku ziemi. W ten sposób usuwamy nieporządaną wilogoć z murów naszego obiektu (woda jest wypychana do ziemi z jednoczesną blokadą możliwości ponownego zawilogcenia budynku).


Zalety metody:

 • Gwarantowana skuteczność osuszenia budynku,
 • Metoda elektroosmozy bezprzewodowej jest najtańszą metodą do osuszania murów,
 • Nie wymaga brudnych prac budowlanych (kucia, wiercenia),
 • Zmniejsza koszty ogrzewania,
 • Po osuszeniu następuje całkowita blokada możliwosci ponownego zawilgocenia, 
 • Nie wymaga stosowania środków chemicznych, 
 • Osusza mury będące w promieniu oddziaływania urządzenia osuszającego bez względu na grubość murów i materiału, 
 • Metoda jest łatwa w zastosowaniu.

Zalety urządzenia:

 • Urządzenie posiada 20 letni bezpłatny serwis,
 • Koszt eksploatacji urządzenia to tylko 1 zł miesięcznie,
 • Skutecznie likwiduje pleśń i zapach stęchlizny,
 • Posiada estetyczny wygląd,
 • Działa kompleksowo na ściany wewnętrzne i zewnętrzne budynku,
 • Urządzenie posiada aktualne atesty bezpieczeństwa i certyfikaty wymagane przez prawo UE,
 • Urządzenie jest bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska.


Opis metody: Proces osuszania budynków i ścian osiąga się poprzez montaż urządzenia osuszającego, które pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancję osuszanej budowli /kamień, cegła, beton itp./.

 
Urządzenie do osuszania budynku i ścian emituje bardzo słabe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu, częstotliwości itp. powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy tj. : ruchu cząsteczek wody w kapilarach w kierunku ziemi. W wyniku powyższego zjawiska wstrzymany jest proces podciągania wody do góry przez kapilary muru. Następuje osuszanie ściany.
 
Okres osuszenia budynku jest uzależniony od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału i może trwać już od 3 miesiący.
 
Urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku - na ścianach budynku, w piwnicy lub na parterze w miejscu centralnym tak aby w promieniu działania znalazł się cały obiekt. Urządzenie montowane jest zazwyczaj powyżej strefy zawilgocenia.
 
Po osuszeniu budynku aparat nadal działa spełniając rolę izolacji pionowej jak i poziomej zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku. Urządzenie pobiera minimalną ilość energii elektrycznej, gdzie koszt eksploatacji wynosi około 1 zł miesięcznie.
 
Co to jest podciąganie kapilarne?
 
Mury starych budynków zazwyczaj nie posiadają jakiejkolwiek izolacji zarówno poziomej jak i pionowej lub uległa ona uszkodzeniu. Problem braku izolacji dotyczy rownież nowych budynków, gdzie przez błędy architektoniczne lub konstrukcyjne (budowlane) dochodzi do ciągłego zawilgocenia murów. Izolacja pionowa i pozioma zapobiega absorbowaniu wody gruntowej przez fundamenty murów budynków. W przypadku jej braku lub uszkodzenia woda wnika w kanaliki powietrzne materiału budowlanego. Ilość tych kanalików, zwanych kanałami kapilarnymi (popularnie kapilary), zależy od porowatości materiału budowlanego. Cegła, kamień wapienny oraz zaprawa murarska szczególnie dobrze chłona wodę, ponieważ ilość kanałów kapilarnych dochodzi w nich aż do 25% masy. A w takim przypadku mur w zetknięciu się z wodą zachowuje się jak gąbka chłonąca wodę – efekt ten nazywamy podciąganiem kapilarnym.
 
Proponowane przez nas urządzenie do osuszania budynków i ścian  pracuje bez mechanicznej ingerencji w substancję osuszanej budwli (kamień, cegła, beton itp.). Urządzenie to emituje bardzo małe fale elektromagnetyczne o odpowiednim kształcie, natężeniu i częstotliwosci, powodując powstanie odwróconego dynamicznego zjawiska elektroosmozy, tj. ruchu cząstek wody w kapilarach w kierunku ziemi.
 
Opis urządzenia:
 
Urządzenie montuje się na stałe za pomocą dwóch kołków o średnicy 8mm. Urządzenie o wymiarach 30x30x10cm posiada bardzo estetyczny wygląd, podłączone jest do puszki sieci elektrycznej 230V o częstotliwości 50Hz. Pracę urządzenia sygnalizują dwie kolorowe diody LED-1-czerwona wskazuje zasilanie, LED-2-zielona wskazuje emisję pola. Urządzenie po zamontowaniu nie wymaga obsługi.
 • zasilanie 230V;
 • średnica pola działania do 30 mb;
 • koszt zużycia energii elektrycznej-  1zł/miesiąc;
 • moc pobierania 1,5-2 W.